teisipäev, 26. juuni 2012


Suvetelk kutsub sind osalema fotokonkursil: Nägemusi Suvetelgist

Kuidas töid esitada?
1) Esitada võib nii mustvalgeid kui ka värvifotosid.
2) Fotod esitada digitaalsel kujul aadressil multimeedialabor@gmail.com
3) Üks autor võib esitada kuni 3 tööd või kuni kolmest tööst koosneva temaatilise seeria.
4) Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048x1536 pikslit).
5) Iga foto esitamisel tuleb märkida autori kontaktandmed: ees-ja perekonnanimi, telefon, e-post ja foto pealkiri.

Mida hinnatakse?
Fotod peaks vastama teemale- fotole võib ülesse püüda erinevaid tegevusi, mis Suvetelgis teha saab või mitmesuguseid emotsioone või kõike, mis teemale vastab.
Kindlasti peab kinni pidama headest pildistamise tavadest. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, kus ei ole märgitud korrektseid osaleja andmeid, kus osaleja on esitanud valeandmeid või, kus ei ole pildistamise headest tavadest kinni peetud.

Korraldaja õigused
Anne Noortekeskusel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud fotosid meediaväljaannetes, interneti veebilehtedel, trükistes ja avalikel üritustel. Korraldaja jätab endale õiguse teha konkursi tingimustes muudatusi.

Konkursi ajakava
Fotosid saab konkursile esitada ajavahemikul 26. juuni 2012 kuni 22. juuli 2012.

Parimatest fotodest tehakse sügisel 2012 näitus ning neid ootavad auhinnad.

neljapäev, 7. juuni 2012

Tule veebiseriaali Reaalsus avalikele katsetele.

5. juulis Tartus, Anne noortekeskuse multimeedialaboris.

Eelnevalt palun registreeri end aadressil
www.filminoored.ee/veebiseriaal