Esmaspäev, 14. veebruar 2011

Filmitalgute järgmine koolitus toimub Tartus

20. veebruaril kell 11-17 toimub Tartu Noor-Eesti Loomekeskuses (Kastani 38) Filmitalgute järgmine stsenaariumikirjutamise koolitus. Koolituspäev on jagatud sarnaselt varasemalt toimunud koolitustele,
kaheks osaks, millest esimeses pooles antakse ülevaade filmi eriosadest ja -žanritest ning tutvustatakse stsenaariumi struktuuri koos kirjutamise mudeliga.

Päeva teises osas tegeletakse aga praktiliste ülesannetega. Päeva vältel saab kindlasti näha ka filmilõike Eesti filmitegijate varasalvest ning lisaks tutvuda Filmitalgute veebipõhise stsenaariumikirjutamisega. Stsenaariumikoolitust viib läbi filmitegija Peep Pedmanson.

Eelnev registreerimine oleks soovituslik hiljemalt 18.veebruariks mailile: tartumaa@filmitalgud.ee
Lisainfo: Sigrit Uibo, tel: 52 76 370

TAUSTINFO:
Valmistumaks väärikalt Eesti filmi 100. juubeliaastaks, toimuvad Kinobussi ja Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 eestvedamisel 2011. aasta jooksul üleriigilised filmitalgud. Kinokunsti ning osaluskultuuri kokkupuutepunkte kompava eksperimendi eesmärgiks on panna eestimaalased ühiselt filmi tegema.

Kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks viivad filmiprofid kõigis Eesti maakondades jaanuarist aprillini läbi filmikoolitusi. Koolitustel ning veebikeskkonna www.filmitalgud.ee vahendusel saavad kõik soovijad
kaasa rääkida filmi aluseks oleva stsenaariumi kirjutamisel, hiljem ka sobivate näitlejate valikul, võtteplatside ettevalmistamisel ning filmimisel.

Filmivõtted 15 Eesti maakonnas on plaanis läbi viia 2011. aasta augustis, film ise esilinastub novembris. Filmitalgute käiku kajastab erisaadetega ETV, filmi telelinastus on kavandatud 2012. aasta 1. jaanuariks.

Filmitalgute läbiviimist koordineerib MTÜ Kinobuss, kelle pakutavast süsteemsest filmiõppest on 10 aasta jooksul osa saanud enam kui 10 000 inimest. Filmitalgud on osa Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011
programmist. Filmitalgutel osaleja peab arvestama, et kõiki Filmitalgute etappe, koolitusi ja muid seonduvaid üritusi saadab alati kaamera. Filmitalgutel toimuvat ja osalejaid filmitakse ning antud materjali kasutatakse nii Filmitalgute dokumentalistika tootmiseks kui ka info levitamise eesmärgil kõikides Filmitalgute poolt valitud
infokanalites.

Juhul kui mõnel osalejal on soov jääda filmimata/pildistamata, tuleb sellest KOHESELT informeerida kas operaatorit või Filmitalgute meeskonnaliiget. Kooliõpetajatel, kes registreerivad oma õpilasi Filmitalgutele osalema, tuleb eelnevat õpilasi antud tingimusest teavitada. Hilisemaid pretensioone ei arvestata! Vaata lisaks:
http://filmitalgud.ee/tingimused

1 kommentaar: